VÄITÖSKIRJAT / DISSERTATIONS

Noso, M. 2017. Trialoginen strategiatyöskentely – kuntastrategian ja sen implementoinnin uudelleenajattelu. (Work in process)