Tervetuloa

Tämä prototyyppi havainnollistaa yhteistä asiakastietojärjestelmää, jota eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja asiakas voivat käyttää yhdessä.

Yhteisen tietojärjestelmän avulla mahdollistuu asiakkaan palvelukokonaisuuden integroiminen asiakaslähtöiseksi. Tämä myös helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä tuomalla tarvittava tiedon kaikkien saataville.

Prototyypin toiminta perustuu kansalliseen palveluväylään.

Welcome

This prototype illustrates an united customer information system, which can be used jointly by various social welfare/health care actors as well as their clients.

A shared information system enhances the ideology of customer-centric customer service. It also facilitates cooperation between different actors by bringing the necessary information available to all.

The prototype is based on Finland's national data exchange layer called Palveluväylä.

Morfeus-näkymät

Suomeksi

Klikkaa alapuolella olevia linkkejä avataksesi esittelyversiot eri näkymistä. Esittelyversio avautuu automaattisesti uuteen välilehteen.

Kirjaudu asiakkaan näkymään

Kirjaudu ammattilaisen näkymään

Morfeus-Views

In English

Click the links below to start the interactive tour of the views. Interactive tour will open automatically in new browser tab.

Login to Customer-view

Login to Professional-view
Takaisin Morfeus-projektin sivuille

Back to Morfeus-project page.